ENQUESTA

L’ILLA QUE VOLEM PER AL FUTUR

I. Dades bàsiques

Edat :
Sexe:
Nivell d’estudis:
¿Resident?
Anys de residència a Menorca:
Activitat principal:
Pertinença a alguna organització o associació? Quina?

II. Què és el que més us agrada de Menorca?

III. Amb quines d'aquestes afirmacions estaria més d'acord? (Assenyalau un màxim de quatre opcions i contestau al punt f) si ho considerau convenient.)

IV. Quines creis que són les mesures que Menorca ha d'impulsar per millorar en el futur? (Assenyalau un màxim de quatre opcions i contestau al punt h) si ho trobau convenient.)

V. Quins creis que són els principals problemes de Menorca? (Assenyalau un màxim de quatre opcions i contestau al punt j) si ho trobau convenient.)

VI. Quines són les principals accions espacials i de gestió que el PTI ha d'abordar per a millorar la Menorca del futur? (Assenyalau un màxim de tres opcions.)

VII. Quines són les principals propostes de sostenibilitat que el PTI ha d'abordar per a millorar la Menorca del futur? (Assenyalau un màxim de tres opcions.)

VIII. Quines considerau que són les iniciatives que el PTI ha de realitzar per controlar la capacitat de càrrega i limitar el nombre de persones en temporada alta? (Assenyalau un màxim de tres opcions.)

IX. A quina altra illa o territori nacional o estranger trobau que hauria d'assemblar-se Menorca en el futur? En quins aspectes? Per què?

X. Quines iniciatives o projectes trobau que ha d'incloure el PTI per a millorar o mantenir les característiques del nostre territori?

XI. El PTI és l'eina que defineix el futur de Menorca. Com creis que pot millorar el Consell la gestió del territori? (Assenyalau un màxim de tres opcions.)

logo_blanco

Suscríbete a nuestra newsletter